ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2B/2017

Gorzów Wlkp. 22-02-2017

W związku z brakiem otrzymanych ofert PPK Lindo Catsystem Sp. z o.o. ponownie ogłasza konkurs dotyczący wyboru ZLECENIOBIORCY pełniącego funkcję Eksperta ds. badań i rozwoju (2 osoby) w zespole badawczym projektu dot.:
„ Opracowania innowacyjnego układu oczyszczania spalin z cząstek stałych (filtra) do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny w zakładzie Lindo Catsystem w Gorzowie Wlkp."
Usługa jest planowana w ramach Projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Działanie 1.1. „Badania i innowacje” typ projektu: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Dotacje UE