Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Lindo Catsystem Sp. z o.o., Cicha 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP 5990301245,

e-mail: sekretariat@lindocatsystem.pl.

  1. Podane przez Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a,b,c,f RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do realizacji umowy, a także z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Ponadto:

  1. Podane dane osobowe mogą być udostępniane przewoźnikom (operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w przypadku wysyłki transportowej), w celu dostarczania zamówionych przez Państwa usług i towarów, oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych do celów realizacji umowy;

  2. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE);

  3. Podane dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie do celów podatkowych i rachunkowych, a także roszczeniowych.

  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast nieprzekazanie ich skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy;

  7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Natomiast przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon.